U poslovanju ostvarujemo saradnju
sa kupcima i dobavljačima na
obostrano zadovoljstvo

U poslovanju ostvarujemo saradnju
sa kupcima i dobavljačima na
obostrano zadovoljstvo

U poslovanju ostvarujemo saradnju sa kupcima i dobavljačima na obostrano zadovoljstvo

D.O.O. “BETA-CORN” Sombor
Staparski put 8, 25000 Sombor
Telefon: (+381)(0)25/430-830
Fax: (+381)(0)25/51-00-140
Mobilni: (+381)(0)63/10-78-150
Email: betacorn@ravangrad.net

Usluge       Beta Machinery        Agro Pelet
Galerija       Kontakt

D.O.O. “BETA-CORN” Sombor
Staparski put 8, 25000 Sombor
Telefon: (+381)(0)25/430-830
Fax: (+381)(0)25/51-00-140
Mobilni: (+381)(0)63/10-78-150
Email: betacorn@ravangrad.net

D.O.O. "BETA-CORN" Sombor
Staparski put 8, 25000 Sombor
Telefon: (+381)(0)25/430-830
Fax: (+381)(0)25/51-00-140
Mobilni: (+381)(0)63/10-78-150
Email: betacorn@ravangrad.net